✆ 050 78 06 36
✆ 050 78 06 36

Privacyverklaring Kopelino BVBA

Kopelino BVBA, gevestigd aan Sint-Jorisstraat 100, 8730 Beernem, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.


CONTACTGEGEVENS

Website: www.kopelino.be
Adres: Sint-Jorisstraat 100 + 85F, 8730 Beernem
Telefoonnummer: 050 78 06 36
Email: info@kopelino.be

Petra Daeninck is de Functionaris Gegevensbescherming van Kopelino BVBA, zij is te bereiken via info@kopelino.be.

 

PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN

Kopelino BVBA verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • website indien van toepassing
 • Bankrekeningnummer
 • Ondernemersnummer indien van toepassing

 

BIJZONDERE EN/OF GEVOELIGE PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@kopelino.be, dan verwijderen wij deze informatie.

 

MET WELK DOEL EN OP BASIS VAN WELKE GRONDSLAG WIJ PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN

Kopelino BVBA verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Kopelino BVBA verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
Uw persoonsgegevens worden door Kopelino BVBA verwerkt voor klantenbeheer op basis van de contractuele relatie als gevolg van uw bestelling/aankoop/offerte en voor direct marketing (om u nieuwe producten of diensten aan te bieden) op basis van ons gerechtvaardigd belang om te ondernemen. Indien u niet wil dat wij uw gegevens verwerken met het oog op direct marketing, volstaat het ons dat mee te delen op info@kopelino.be. Via dat adres kan u ook altijd vragen welke gegevens wij over u verwerken en ze verbeteren of laten wissen, of ze vragen over te dragen.

Als u het niet eens bent met de manier waarop wij uw gegevens verwerken, kan u zich wenden tot de Gegevensbeschermingsautoriteit (Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel).

Hieronder vindt u een overzicht van de doelen waarvoor Kopelino BVBA uw persoonsgegevens verwerkt:

 • Om goederen en diensten bij u af te leveren
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Het afhandelen van uw betaling
 • Garantie en dienst na verkoop
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • Kopelino BVBA verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

 

GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING

Kopelino BVBA neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Kopelino BVBA) tussen zit.

 

HOE LANG WE PERSOONSGEGEVENS BEWAREN

Kopelino BVBA bewaart uw gegevens enkel in functie van garantie, wettelijke termijnen en vlotte dienstverlening.

 

DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN

Kopelino BVBA verstrekt uitsluitend uw persoonsgegevens aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u en/of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

COOIES, OF VERGELIJKBARE TECHNIEKEN, DIE WIJ GEBRUIKEN

Kopelino BVBA gebruikt alleen functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Kopelino BVBA en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U uitschrijven kan door middel van een email naar info@kopelino.be of via de link onderaan in de nieuwsbrief

Kopelino BVBA wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://gegevensbeschermingsautoriteit.be

 

HOE WIJ PERSOONSGEGEVENS BEVEILIGEN

Kopelino BVBA neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@kopelino.be